Kert - Kerti tó Webáruház
- Kezdő oldal megtekintéséhez kattintson ide Kosár tartalmának megtekintéséhez kattintson ide Kosárba helyezett termék(ek) megrendeléséhez kattintson ide Üzletszabályzat megtekintéséhez kattintson ide -
Tel.: 06-36-426-093
Mobil: +36-30-949-5469
Email:
14 éve Önökért
Kategóriák

Kosár tartalma

Facebook

Kövessen minket a Facebookon!

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Egy szinttel feljebb

A Szabályzat célja
Vissza a lap tetejére...

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kert - Kerti tó Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Webáruház adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint Szajlai Miklós egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a C/004118 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a Webáruház által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A www.kert-kertito.hu weboldal használata és a weboldalon történő vásárlása során Ön személyes adatokat adhat meg, amelyeket a következő jogszabályokban foglaltak szerint kezelünk:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”),
 • A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”),
 • A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)

A hivatkozott jogszabályok előírásaira figyelemmel ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.


Az adatkezelő megnevezése
Vissza a lap tetejére...
Szajlai Miklós (e.v.)
Igazolvány kiállító szervezet: Bélapátfalva Önkormányzat
Telephely: 3346 Bélapátfalva, Vörösmarty utca 46.
Adószám: 47868254-2-30
Csomagküldő e.sz.: C/004118
Bankszámlaszám: 62800307-11012627 (Eger és Környéke Takarékszövetkezet)
Tel.: 06-36-426-093
Mobil: 06-30-949-5469
Fax: 06-36-426-093
Email: info@kert-kertito.hu

A kezelt személyes adatok köre
Vissza a lap tetejére...

Rendelés leadása:
A rendelés leadása során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:
a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szabályzatban leírt, Szolgáltató által, a cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket továbbá önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a cookie-kat a Szolgáltató elhelyezze számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Statisztikai adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A  használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.


Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
Vissza a lap tetejére...

Az adatkezelésre a www.kert-kertitol.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Webáruház a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

A Webáruház a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Webáruház a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.


Az adatkezelés időtartama
Vissza a lap tetejére...
A rendelés leadása során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a rendelés elküldésekor kezdődik és annak teljesítéséig  vagy a rendelés törléséig tart.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Vissza a lap tetejére...

Az adatokat elsődlegesen a Webáruház, illetve Webáruház belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Webáruház adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Magyar Posta Zrt. (futárszolgálat)
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Vissza a lap tetejére...

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Webáruház által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Vásárlási Információkban (Általános Szerződési Feltételben) meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Webáruház a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Webáruháza kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezésicím: Szajlai Miklós 3346 Bélapátfalva, Vörösmarty u. 46. E-mail: Email: info@kert-kertito.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Webáruház munkatársához fordulhat a weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Webáruház jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Webáruház ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


E-mail címek felhasználása
Vissza a lap tetejére...

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Webáruház által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Webáruház egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Webáruház nem használja reklámozási célra.
A weboldalon megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Webáruház csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.


Egyéb rendelkezések
Vissza a lap tetejére...

A Webáruház rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Webáruház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Webáruház kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

2014.06.12.  Kerti tó építőnk Firestone Partner üzletek Linkajánló Munkáink Rólunk / Kapcsolat Adatvédelem Oldaltérkép Ügyfélszolgálat

A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák
Copyright © Kert - Kerti tó Webáruház 2006 - 2020
Minden jog fenntartva!